Nhớ Thương Làm Chi - Jang Mi
Em Nói Dối Đấy - N Ly
Em Say Rồi - Thương Võ
Phà Tình Lênh Đênh - Đan Trường, Tố My
Hoa Hải Đường - J97 (Jack)