Hoa Hải Đường - J97 (Jack)
Tình Chàng Ý Thiếp - Phương Anh Bolero, Phương Ý
Một Mình Có Buồn Không - Thiều Bảo Trâm, Lou Hoàng
Đúng Cũng Thành Sai - Mỹ Tâm
Em Nói Dối Đấy - N Ly