Cảm Ơn Tổn Thương - Thương Võ, Phạm Nguyên Ngọc
Bolero & Dân Ca - Út Nhị
Nhắn Rằng Anh Nhớ Em - Đình Dũng, Lê Cương
Thúy Nga Music Box #43: Song Ngọc - Tác Phẩm Để Đời - Phương Hồng Quế, Song Thanh, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà
Em Là Con Thuyền Cô Đơn - Thái Học
Thêm
Hủy