Muộn Rồi Mà Sao Còn - Sơn Tùng M-TP
Nhớ Thương Làm Chi - Jang Mi
Em Là Con Thuyền Cô Đơn - Thái Học
Cảm Ơn Tổn Thương - Thương Võ, Phạm Nguyên Ngọc
Nhắn Rằng Anh Nhớ Em - Đình Dũng, Lê Cương