Muộn Rồi Mà Sao Còn - Sơn Tùng M-TP
Nhớ Thương Làm Chi - Jang Mi
Q Show 2 (Liveshow Kỷ Niệm 20 Năm Ca Hát) - Lệ Quyên
Em Say Rồi - Thương Võ
Câu Hẹn Câu Thề - Đình Dũng