Đặng Tử Kỳ

All About U

-

Đặng Tử Kỳ

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát All About U

听过几过 爱有过风波
再友好的最尾会变生疏
这个跟她说过一生 最尾偏偏错过
那个跟他爱过 到最尾竟出了错

碰过几多 爱有过险阻
我爱过的多数最终都会伤我
而自遇见你 恶梦就变美
我碰见了最美好惊喜

ITS ALL ABOUT YOU
IM IN LOVE WITH YOU
我眼中分分秒秒也有你
我每次想起 已满心欢喜
你我之间都有过太多趣味
ITS ALL ABOUT YOU
我的心机 何时悲 何时喜 也因你
ITS ALL ABOUT YOU

碰过几多 爱有过险阻
我爱过的多数最终都会伤我

我错过几多 我放弃过几多
我痛过几多 叫我悔过当初
而现在遇见你 美丽就像套戏
我碰见了最美好惊喜

ITS ALL ABOUT YOU
IM IN LOVE WITH YOU
我眼中分分秒秒也有你
我每次想起 已满心欢喜
你我之间都有过太多趣味
ITS ALL ABOUT YOU
我的心机 何时悲 何时喜 也因你
ITS ALL ABOUT YOU

伤的心 始终会怕又再错摸
有了你在遇着泪流仍然容易过
(暖透我心的经过) 你最清楚
ITS ALL ABOUT YOU

ITS ALL ABOUT YOU
IM IN LOVE WITH YOU
我眼中分分秒秒也有你
我每次想起 已满心欢喜
你我之间都有过太多趣味
ITS ALL ABOUT YOU
我的心机 何时悲 何时喜 也因你

ITS ALL ABOUT YOU
IM IN LOVE WITH YOU
我眼中分分秒秒也有你
我每次想起 已满心欢喜
你我之间都有过太多趣味
ITS ALL ABOUT YOU
我的心机 何时悲 何时喜 也因你
ITS ALL ABOUT YOU

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Đặng Tử Kỳ

Video Đặng Tử Kỳ

Thêm
Hủy