Kỳ Phương

Ánh Đạo Vàng

-

Kỳ Phương

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Ánh Đạo Vàng

Từ ngàn xưa vương thành ca tỳ la vệ tất đạt đa thái tử con vua tịnh phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm. Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi, rồi một hôm bên thành ca tỳ la vệ tất đạt đa quyết chí xuất gia tầm đạo. Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình manh áo nâu sòng.
Dk: Rừng núi ca vang, muôn tia hào quang chiếu sáng bóng ngài, chim muôn chào đón, mười phương thành tâm kính lạy bổn sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại, đức từ bi ngài gieo ánh đạo vàng. Đường dương thế si mê tham giận lầm lỗi con cuối sinh ơn ngài cứu độ chúng sanh.

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Kỳ Phương

Video Kỳ Phương

Thêm
Hủy