Nguỵ Tân Vũ

Anh Xuất Hiện Như Một Tia Chớp (你出现如昙花一现) (DJ Thẩm Niệm Bản / DJ沈念版)

-

Nguỵ Tân Vũ

Sáng tác: Chu Bân Ngữ, Chu Kỳ

Thể loại: Nhạc Dance, Hoa Ngữ

Lời bài hát Anh Xuất Hiện Như Một Tia Chớp (你出现如昙花一现) (DJ Thẩm Niệm Bản / DJ沈念版)

你出现如昙花一现 (DJ沈念版) - 魏新雨

Nǐ chūxiàn zài wǒ shìjiè
rú tánhuāyīxiàn
shuō zàijiàn zài yě bùjiàn
què lèi liú mǎnmiàn
yānhuā zài shùnjiān xímiè
wèi qīhēi de yè
biàn yàoyǎn
yánsè děng shéi rù huàjuàn
jīng hóng děng shéi liú yīpiē
shíjiān duǒ bù kāi jìjié
de liúniàn
wǎnxiá tīng bùjiàn fēng xuě
yuèguāng kàn bùjiàn húdié
yǔdiǎn chuān bù tòu luòyè
de bèimiàn
nǐ chūxiàn zài wǒ shìjiè
rú tánhuāyīxiàn
shuō zàijiàn zài yě bùjiàn
què lèi liú mǎnmiàn
yānhuā zài shùnjiān xímiè
wèi qīhēi de yè
biàn yàoyǎn
nǐ chūxiàn zài wǒ shìjiè
rú tánhuāyīxiàn
rúhé néng huí dào cóngqián
zài hé nǐ yùjiàn
nián lún xì shùzhe sīniàn
jì xiàle yī quān
yòu yī nián
wǎnxiá tīng bùjiàn fēng xuě
yuè guāng kàn bùjiàn húdié
yǔdiǎn chuān bù tòu luòyè
de bèimiàn
nǐ chūxiàn zài wǒ shìjiè
rú tánhuāyīxiàn
shuō zàijiàn zài yě bùjiàn
què lèi liú mǎnmiàn
yānhuā zài shùnjiān xímiè
wèi qīhēi de yè
biàn yàoyǎn
nǐ chūxiàn zài wǒ shìjiè
rú tánhuāyīxiàn
rúhé néng huí dào cóngqián
zài hé nǐ yùjiàn
nián lún xì shùzhe sīniàn
jì xiàle yī quān
yòu yī nián
nǐ chūxiàn zài wǒ shìjiè
rú tánhuāyīxiàn
shuō zàijiàn zài yě bùjiàn
què lèi liú mǎnmiàn
yānhuā zài shùnjiān xímiè
wèi qīhēi de yè
biàn yàoyǎn
nǐ chūxiàn zài wǒ shìjiè
rú tánhuāyīxiàn
rúhé néng huí dào cóngqián
zài hé nǐ yùjiàn
nián lún xì shùzhe sīniàn
jì xiàle yī quān
yòu yī nián

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Nguỵ Tân Vũ

Video Nguỵ Tân Vũ

Thêm
Hủy