Long Phiêu Phiêu

马兰山歌/ Bài Ca Núi Mã Lan

-

Long Phiêu Phiêu

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 马兰山歌/ Bài Ca Núi Mã Lan

辽远的青山无际 —重又一重
转 健美的马蔺姑娘 莲步轻如风 莲步轻如风
自 这一高岗 唱到那方的一个山峰
音 采得那花儿绿叶衬嫩红 绿叶衬嫩红
魁 清澈的溪流不停 日日又夜夜
网 健美的马兰姑娘 嬉水凝脂洁 嬉水凝脂洁
i 溪底鱼儿来回穿梭也一样欢悦
n 拾得那小石圆似一轮月 圆似一轮月
k 马兰的景致壮丽 好比一幅画
u 健美的马兰姑娘 艳丽胜朵花 艳丽胜朵花
i 高山男儿强壮多情 心想女娇娃
· 娶得那新娘 快乐过生涯 快乐过生涯
c 新娘艳如花 啊~艳如花

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Long Phiêu Phiêu