Long Phiêu Phiêu

弥渡山歌/ Bài Hát Qua Núi

-

Long Phiêu Phiêu

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 弥渡山歌/ Bài Hát Qua Núi

咿哪……
歌 山对山来崖对崖
词 蜜蜂采花深山尼来
转 蜜蜂本为采花死
自 梁山伯为祝英尼台
音 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
魁 咿哪……
网 梁山伯为祝英尼台
i (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
n 咿哪……
k 山对山来崖对崖
u 小河隔着过不尼来
i 哥抬石头妹兜土
· 花桥造起走过尼来
c (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
o 咿哪……
m 花桥造起走过来

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Long Phiêu Phiêu