Long Phiêu Phiêu

多少相思泪/ Bao Nhiêu Nước Mắt Tương Tư

-

Long Phiêu Phiêu

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 多少相思泪/ Bao Nhiêu Nước Mắt Tương Tư

啊...啊啊啊...
歌 长忆别时小楼台上,
词 夜色凉如水,
转 美酒清歌留不住,
自 一去阳关隔千里。
音 别来三年,西厢月儿圆又缺,
魁 冷落清秋谁共醉;
网 卷起珠帘,独尝离愁滋味,
i 夜长人不寐。
n 啊...啊啊..怅望一弯东流水,
k 湖光山色,
u 波上点点寒烟翠,
i 知否水中,
· 多少相思泪 。
c music.....
o 啊.......
m 长忆别时小楼台上,
 夜色凉如水,
 美酒清歌留不住,
 一去阳关隔千里。
 别来三年,西厢月儿圆又缺,
 冷落清秋谁共醉;
 卷起珠帘,独尝离愁滋味,
 夜长人不寐。
 啊...啊啊..怅望一弯东流水,
 湖光山色,
 波上点点寒烟翠,
 知否水中,
 多少相思泪 。
 music.....
 别来三年,西厢月儿圆又缺,
 冷落清秋谁共醉;
 卷起珠帘,独尝离愁滋味,
 夜长人不寐。
 啊...啊啊..怅望一弯东流水,
 湖光山色,
 波上点点寒烟翠,
 知否水中,
 多少相思泪 。
 music.....

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Long Phiêu Phiêu