Nguyễn Phương Thanh

Bến Đợi

-

Nguyễn Phương Thanh

Sáng tác: Thuận Yến

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Bến Đợi

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Nguyễn Phương Thanh

Thêm
Hủy