Bi Béo

Bèo Dạt Mây Trôi

-

Bi Béo

Sáng tác: Dân Ca Bắc Bộ

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Nhạc Dance

Lời bài hát Bèo Dạt Mây Trôi

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt
Mây í i ì... trôi,
chim sa, tang tính tình... í i ì...,cá lội
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
sao chẳng thấy anh...
Một mảnh trăng treo, suốt canh thâu,
Anh ơi, trăng đã ngả... a á à... ngang đầu
Thương nhớ... ờ ơ... ai, sao rơi... đêm sắp tàn...trăng tà,
cành tre đu trước gió, là gió la đà
em vẫn mong chờ ...sao chẳng thấy anh

Mòn mỏi thâu đêm, suốt năm canh
Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... mỏi mòn
thương nhớ ..ờ ơ... ai, chim ơi cho nhắn một đôi lời
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi
trông cánh chim trời ...sao chẳng thấy đâu
(2)Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi
trông cánh chim trời ...sao chẳng thấy đâu
Thương nhớ... ờ ơ... a

Ngày ngày ra chông chốn xa xăm
anh ơi em vẫn đợi mỏi mòn
Ra chông ...sao xa tang tính tình cá vờn
Người đi xa có nhớ..là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,
sao chẳng thấy anh...

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Bi Béo

Video Bi Béo