Khánh Ly

Cánh Đồng Hòa Bình

-

Khánh Ly

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trịnh

Lời bài hát Cánh Đồng Hòa Bình

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Khánh Ly

Video Khánh Ly

Thêm
Hủy