Diệp Thiện Văn

CHA CHA CHA

-

Diệp Thiến Văn

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát CHA CHA CHA

HI! CHA CHA CHA? OK!
* * *
厅里面 蜡烛在燃
长夜似把黑纱扇
轻拨着 使地球
忘掉这刻几多点
厅里面 他热唇
移近耳边亲一遍
装冷艳 想避嫌
无奈爱不可遮掩
* * *
一碰着他 我内心CHA CHA CHA
〔我〕一百PERCENT 爱着他
一碰着他 我内心CHA CHA CHA
〔我〕一百PERCENT 爱着他
一碰着他 我内心CHA CHA CHA
〔我〕一百PERCENT 爱着他
一碰着他 我内心CHA CHA CHA
〔我〕一百PERCENT 爱着他

繁星背面 蜡烛突然
转载来自 ※Mojim.com 魔镜歌词网
完全被晚风吹熄了
他笑着 很自然
移近我身多一点
* * *
一碰着他 我内心CHA CHA CHA
〔我〕一百PERCENT 爱着他
一碰着他 我内心CHA CHA CHA
〔我〕一百PERCENT 爱着他
一碰着他 我内心CHA CHA CHA
〔我〕一百PERCENT 爱着他
一碰着他 我内心CHA CHA CHA
〔我〕一百PERCENT 爱着他
* * *
一碰着他 我内心CHA CHA CHA
〔我〕一百PERCENT 爱着他
一碰着他 我内心CHA CHA CHA
〔我〕一百PERCENT 爱着他
* * *

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Diệp Thiến Văn

Video Diệp Thiến Văn

Thêm
Hủy