Long Phiêu Phiêu

真情比酒浓+春来人不来+梨花泪+交换/ Chân Tình Nồng Hơn Rượu + Xuân Đến Người Không Đến + Nước Mắt Hoa Nhài + Trao

-

Long Phiêu Phiêu

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 真情比酒浓+春来人不来+梨花泪+交换/ Chân Tình Nồng Hơn Rượu + Xuân Đến Người Không Đến + Nước Mắt Hoa Nhài + Trao

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Long Phiêu Phiêu