Kiều Trâm

Chiếc Áo Bà Ba

-

Kiều Trâm

Sáng tác: Trần Thiện Thanh

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Chiếc Áo Bà Ba

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Kiều Trâm

Video Kiều Trâm

Thêm
Hủy