Nguyễn Phương Thanh

Cố Hương

-

Nguyễn Phương Thanh

Sáng tác: Dzoãn Nguyên - Đinh Ngọc Lâm

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Cố Hương

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Nguyễn Phương Thanh