Diêu Bối Na

可以不可以/ Có Thể Không

-

Diêu Bối Na

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 可以不可以/ Có Thể Không

Rúguǒ zhǐyǒu nǐ
cáinéng liǎojiě wǒ xīnqíng
wèihé zhǐ shèng xià huíyì
yěxǔ zhǐyǒu nǐ
cái ràng wǒ míngbái àiqíng
fǎngfú wǒ hái huó zài mèng lǐ
yīzhí dōu shì nǐ mòmò de
zàihū wǒ de biǎoqíng
zǎo yǐjīng yě bù róngyì
wǒ xiǎng zǒu jìn nǐ de xīn
gēnzhe nǐ yīqǐ hū qì
fǎnzhèng wǒ liǎ de xīn zài yīqǐ
kěbù kěyǐ
jiù zhèyàng ài nǐ
liú zài xīnlǐ
háishì wǒ zìjǐ
kěyǐ bù kěyǐ
jiù zhèyàng ài nǐ
zhuǎnshēn lí qù
dōu yǐjīng guòqù

rúguǒ wǒ hé nǐ
gēnběn bùnéng zài yīqǐ
jiù zhǐ néng fàngkōng wǒ zìjǐ
yěxǔ miàn duì nǐ
xìngfú bù zhǐshì mèngjìng
wǒ huì yīzhí fàngzhú zài zhèlǐ
yīzhí dōu shì wǒ mòmò de
zàihū nǐ de wěiqu
zài wěiqu yě bù róngyì
wǒ xiǎng bào nǐ zài huái lǐ
cóng wēnnuǎn dào gūjì
fǎnzhèng wǒ liǎ xīn zài yīqǐ
kěbù kěyǐ
jiù zhèyàng ài nǐ
zhuǎnyǎn zhī jiān
háishì wǒ zìjǐ
kěyǐ bù kěyǐ
jiù zhèyàng ài nǐ
zhuǎnshēn lí qù
dōu yǐjīng guòqù
zhèyàng ài nǐ
kěyǐ bù kěyǐ
nǐ zài nǎlǐ
yǒu nǐ de qìxí
zhèyàng ài nǐ
kěyǐ bù kěyǐ
wǒ xiǎng zhīdào
xìngfú zài nǎlǐ

如果只有你
才能了解我心情
为何只剩下回忆
也许只有你
才让我明白爱情
仿佛我还活在梦里
一直都是你默默地
在乎我的表情
早已经也不容易
我想走进你的心
跟着你一起呼气
反正我俩的心在一起
可不可以
就这样爱你
留在心里
还是我自己
可以不可以
就这样爱你
转身离去
都已经过去

如果我和你
根本不能在一起
就只能放空我自己
也许面对你
幸福不只是梦境
我会一直放逐在这里
一直都是我默默地
在乎你的委屈
再委屈也不容易
我想抱你在怀里
从温暖到孤寂
反正我俩心在一起
可不可以
就这样爱你
转眼之间
还是我自己
可以不可以
就这样爱你
转身离去
都已经过去
这样爱你
可以不可以
你在哪里
有你的气息
这样爱你
可以不可以
我想知道
幸福在哪里

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Diêu Bối Na

Video Diêu Bối Na