Khánh Hoàng

Con Theo Cha Di Đà

-

Khánh Hoàng

Sáng tác: Đức An

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Con Theo Cha Di Đà

Con theo cha di đà về quê hương yêu dấu
Con theo cha di đà về tây phương cực lạc
Ngàn muôn tiếng pháp ngân vang
Tiếng chim ca lân tần hót
Người về thế giới tây phương
Hóa thân hoa sen nhiệm mầu.

Luôn siêng tu đêm ngày
Lòng không thay không đổi
Nam mô anh di đà
Trì không phai chẳng sờn
Đời này nguyện vãng tây phương
Chí tâm quy y trì giới
Đời này nguyện vãng tây phương
Sống lâu an vui đời đời.

Con sẽ theo cha
Quyết đến tây phương
Con sẽ theo cha quê hương
Tây phương quê hương nhiệm mầu
Quê hương tuyệt vời
Gió pháp mưa hoa
Ôi suối cũng reo ca
Muôn ngàn câu thuyết pháp
Thấm sâu nhiệm mầu.

Muôn ánh quang minh soi sáng tâm ta
Soi sáng tâm ta bao tham sân si vô minh tuyệt tận
Chí sáng tâm khai, chí sáng tâm khai
Ta chứng đắc vô sanh
Sang bờ kia giải thoát cõi quang thường tịch.

Tâm khinh an muôn đời
Vì tai luôn nghe pháp
Tây phương tu an lành
Từ nay không đọa đày
Thành bậc chánh giác ngôi cao
Cứu muôn sinh linh đồ thán
Nguyện vào sinh tử đau thương
Chúng sinh vô minh diệt tận.

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Khánh Hoàng

Video Khánh Hoàng

Thêm
Hủy