Super Junior-H

Cooking? Cooking!

-

Super Junior-H

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hàn Quốc

Lời bài hát Cooking? Cooking!

[All] Huga huga.... huga huga....
[Sungmin] neyo chachi gunu ([Shindong] noma yang koyo) neyo chachi gunu ([Hyukjae] tama tang ikoyo)
[Sungmin] cachi maku yo ethe noga doga chiyacho nado namo iyodi somsi

[Rap]
[Hyukja e]tatomothe tomothe
[Shindong] iyogo tamamochothe
[Hyukja e] racomutho mochugo
[Shindong] gaichi documo rimothe
[Hyukjae] lomolotu ochimo
[Shondong] lomolotu ichomo
[Hyukjae] chomadi yonano [Shindong]comonocho

[Leeteuk] yunminichi onuga chotechotehanayo noyichi nogo naupu achimanu kiotisochi
[Yesung] kumkokumko tokumo nikahae chumasi yochigo kitohayo sansanayo suca lagutuku suge
[Kangin] inokeba opsonenayo (nenayo) tunochemo ulo ugonayo (gonayo)
[Kangin] chala ina ganu iga koba tune coma nakoba tayo
[Leeteuk] masi igo neu sohunayo (hunayo) tone esu inayo (inayo)
choma nasitala heyoni kuyo suyio
hamkute chumeyo nasayocho

[Rap]
[Hy ukjae]Nachito makuyo amolo iopco
[Shindong] Cuyocho icome acuyo isosi
[Hyukjae]Yomo [Shindong] apho
[Hyukjae] ido [Shindong] amo
[Hyukjae] Chuku nulu aquani
[Shindong] Catinolo [Hyukjae] sicanota
[Shindong] Haneyo

[Yeusng] Kunokuyo cachagi nege yola thewa tolasi hambodo cholachotenu hataneyo
[Leeteuk] Nagitamta webuluta malute chima
Sinahanu kidoma nuhulo noyege mayoka yune
[Kangin] Inokeba sonenayo (nenayo)
[Kangin] isala nimu kolayo (kolayo)
[Sungmin] Inoge itala sogu yona ichi nomoyoto onune
[Leeteuk] Masuyoto nanege munayo (munayo) Humuhulu niyo hanalecho (nalecho)
[Yesung] Moliatu latui dokeba sinu yodinema choludia

[Sungmin] Akogodi kuyo inanu uyheso
[Yesung] Yoliha konu talato gocho maluku tomo yute

[Leeteuk] Iyokema opso
[All] iyokeba opso nonelayo (nelayo)
[Kangin} Igisala nimi nugokayo (gokayo)
[All]
Hinogei nalusonu gona ichi logochoto inute
Masi ito nanege uneyo (uneyo)
Numuhulu iyo inalocho (nalocho)
Moliheto ago iyo kemasinu yonihena
chonulia

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Super Junior-H