Tiết Giai Ngưng

极光 / Cực Quang (Kẻ Săn Tiền Thưởng OST)

-

Tiết Giai Ngưng

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 极光 / Cực Quang (Kẻ Săn Tiền Thưởng OST)

极光(赏金猎人片尾曲) - 薛佳凝歌词
极光
《赏金猎人》片尾曲
词曲:谭旋
编曲:吴牧禅
演唱:薛佳凝


是什么把我们隔开 在一瞬间以外
最后我彻底战败 却始终不明白

是什么让你躲开 逃到一光年以外
爱是否可以重来 你是否还在
传说中的极光 穿透云彩的芒
冷冷的 刺在脸上
你的目光 印着冰凉 却又无法阻挡
留不住的极光 就像此生过往
深深的 烙在心上
你的目光 难以遗忘 却又透着伤

是什么让你躲开 逃到一光年以外
爱是否可以重来 你是否还在
传说中的极光 穿透云彩的芒
冷冷的 刺在脸上
你的目光 印着冰凉 却又无法阻挡
留不住的极光 就像此生过往
深深的 烙在心上
你的目光 难以遗忘 却又透着伤

传说中的极光 穿透云彩的芒
冷冷的 刺在脸上
你的目光 印着冰凉 却又无法阻挡
留不住的极光 就像此生过往
深深的 烙在心上
你的目光 难以遗忘 却又透着伤

你的目光 难以遗忘
---

shì shí me bǎ wǒ men gé kāi zài yī shùn jiān yǐ wài
zuì hòu wǒ chè dǐ zhàn bài què shǐ zhōng bú míng bái

shì shí me ràng nǐ duǒ kāi táo dào yī guāng nián yǐ wài
ài shì fǒu kě yǐ zhòng lái nǐ shì fǒu hái zài
chuán shuō zhōng de jí guāng chuān tòu yún cǎi de máng
lěng lěng de cì zài liǎn shàng
nǐ de mù guāng yìn zhe bīng liáng què yòu wú fǎ zǔ dǎng
liú bú zhù de jí guāng jiù xiàng cǐ shēng guò wǎng
shēn shēn de lào zài xīn shàng
nǐ de mù guāng nán yǐ yí wàng què yòu tòu zhe shāng

shì shí me ràng nǐ duǒ kāi táo dào yī guāng nián yǐ wài
ài shì fǒu kě yǐ zhòng lái nǐ shì fǒu hái zài
chuán shuō zhōng de jí guāng chuān tòu yún cǎi de máng
lěng lěng de cì zài liǎn shàng
nǐ de mù guāng yìn zhe bīng liáng què yòu wú fǎ zǔ dǎng
liú bú zhù de jí guāng jiù xiàng cǐ shēng guò wǎng
shēn shēn de lào zài xīn shàng
nǐ de mù guāng nán yǐ yí wàng què yòu tòu zhe shāng

chuán shuō zhōng de jí guāng chuān tòu yún cǎi de máng
lěng lěng de cì zài liǎn shàng
nǐ de mù guāng yìn zhe bīng liáng què yòu wú fǎ zǔ dǎng
liú bú zhù de jí guāng jiù xiàng cǐ shēng guò wǎng
shēn shēn de lào zài xīn shàng
nǐ de mù guāng nán yǐ yí wàng què yòu tòu zhe shāng

nǐ de mù guāng nán yǐ yí wàng

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Tiết Giai Ngưng

Thêm
Hủy