Long Phiêu Phiêu

恭喜恭喜(龙飘飘)/ Cung Hỷ Cung Hỷ

-

Long Phiêu Phiêu

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 恭喜恭喜(龙飘飘)/ Cung Hỷ Cung Hỷ

恭喜恭喜贺新年
轰隆花鼓闹新年
踩高跷狮子翻
你放炮来我放鞭
恭喜呀恭喜呀贺呀贺新年
恭喜恭喜贺新年
轰隆花鼓闹新年
踩高跷狮子翻
你放炮来我放鞭
恭喜呀恭喜呀贺呀贺新年
恭喜恭喜贺新年
为了幸福早实现
努力创我不嫌
不靠命运不靠天
美好的生活一年靠一年
恭喜恭喜贺新年
轰隆花鼓闹新年
踩高跷狮子翻
你放炮来我放鞭
恭喜呀恭喜呀贺呀贺新年
恭喜恭喜贺新年
轰隆花鼓闹新年
努力创我不嫌
不靠命运不靠天
恭喜呀恭喜呀贺呀贺新年
恭喜恭喜贺新年
为了幸福早实现
努力创我不嫌
不靠命运不靠天
美好的生活一年靠一年
恭喜恭喜贺新年
轰隆花鼓闹新年
踩高跷狮子翻
你放炮来我放鞭
恭喜呀恭喜呀贺呀贺新年
恭喜恭喜贺新年
轰隆花鼓闹新年
踩高跷狮子翻
你放炮来我放鞭
恭喜呀恭喜呀贺呀贺新年
恭喜恭喜贺新年
为了幸福早实现
努力创我不嫌
不靠命运不靠天
美好的生活一年靠
一年靠一年
一年靠一年

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Long Phiêu Phiêu