Sỹ Luân

Đêm Kinh Hoa

-

Sỹ Luân

Sáng tác: Trúc Linh

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Đêm Kinh Hoa

Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
thấy vang động tinh hà,
địa cầu vừa tỉnh thức lòng đất bỗng đơm hoa.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Bảo tháp hiện chói lòa,
khắp trời Bồ Tát hiện,
tay Phật trong tay ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
thấy ta và Phật Đà,
lòng dạt dào hạnh phúc,
rực ánh sáng Như Lai.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
không dám khinh xuất người,
biết Người sẽ thành Phật,
tâm Phật trong tâm ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
thấy vang động tinh hà,
địa cầu vừa tỉnh thức lòng đất bỗng đơm hoa.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Bảo tháp hiện chói lòa,
khắp trời Bồ Tát hiện,
tay Phật trong tay ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
lắng nghe lời Phật dạy,
tràn đầy nguồn Diệu Pháp,
tỏa chiếu trong tâm ta.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
trời đất cung kính lạy,
vũ trụ lặng cúi đầu,
nghe lời kinh Pháp Hoa.

Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp LIên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp LIên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Sỹ Luân

Video Sỹ Luân

Thêm
Hủy