Kim Linh

Diệu Pháp Liên Hoa

-

Kim Linh

Sáng tác: Hàn Châu

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Diệu Pháp Liên Hoa

- Sáng tác : Hàn Châu
- Trình bày : Kim Linh

Lạy Đấng Tam Giới Tôn quy mạng cùng mười phương Phật
Nay con phát nguyện rộng, thọ trì Kinh Pháp Hoa.
Lời Kinh bay cao lời kinh lan tỏa nhiệm màu
Lời Kinh đưa ta về cõi phúc, xa lánh chốn địa ngục
Cho con thấy Ánh Đạo Vàng.

[Chorus:]

Diệu Pháp Liên Hoa vô biên nghĩa nhiệm màu
Nguyện hiểu nghĩa chân thật
Của Phật Như Lai, của Phật Như Lai.
Diệu Pháp Liên Hoa cho ta nước cam lồ
Ôi để hồn dịu mát sen hồng thơm ngát trần gian
Sen hồng tỏa ánh hào quang.

Lạy Đấng Tam Giới Tôn quy mạng cùng mười phương Phật
Nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Pháp Hoa.
Đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần
Ngày đêm luôn kinh cầu Diệu Pháp
Cho dẫu nhiều lỗi lầm câu Kinh xóa hết tội tình.

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Kim Linh

Video Kim Linh

Thêm
Hủy