Hà Khiết

燃烧吧青春 / Đốt Cháy Thanh Xuân

-

Hà Khiết

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 燃烧吧青春 / Đốt Cháy Thanh Xuân

Zhìrè de guāng zhào liàng wǒ de jiānbǎng

gǔntàng de xīn péngpài wǒ de xiōngtáng

hūxī de jiézòu gēnsuí jiǎobù cóng bù huāngzhāng

jiùsuàn wǒ kàn bù dào zhōngdiǎn zài nǎ

jiùsuàn yǒu hěnduō rén diédǎo shòushāng

zài jīngpílìjié zhīqián ràng wǒ xiǎngshòu guāngmáng

zhào zài wǒ de lùshàng

bù zài jùpà yè de huāngliáng

zhǎng chū chìbǎng kuàiyào fēi qǐlái

wǒ de qīngchūn bù wéi ài ér huó

zhǐ xiǎng wèi mèngxiǎng pīnbó

wúfǎ tíng zhù bēnpǎo jiǎobù

xièxiè nǐ wèi wǒ jiāyóu

wǒ de mèngxiǎng méi nàme chénzhòng

zhǐ xiǎng ràng zìjǐ gǎndòng

wǒ cuòguò de yǐjīng luòmù

jiù ràng tāmen zài shēnhòu wèi wǒ jiāyóu

jiùsuàn wǒ kàn bù dào zhōngdiǎn zài nǎ

jiùsuàn yǒu hěnduō rén diédǎo shòushāng

zài jīngpílìjié zhīqián ràng wǒ xiǎngshòu guāngmáng

zhào zài wǒ de lùshàng

bù zài jùpà yè de huāngliáng

zhǎng chū chìbǎng kuàiyào fēi qǐlái

wǒ de qīngchūn bù wéi ài ér huó

zhǐ xiǎng wèi mèngxiǎng pīnbó

wúfǎ tíng zhù bēnpǎo jiǎobù

xièxiè nǐ wèi wǒ jiāyóu

wǒ de mèngxiǎng méi nàme chénzhòng

zhǐ xiǎng ràng zìjǐ gǎndòng

wǒ cuòguò de yǐjīng luòmù

jiù ràng tāmen zài shēnhòu wèi wǒ jiāyóu

jiùsuàn yīzhí gūjūn fèndòu

zhìshǎo wǒ céng yǒuguò měimèng

jiùsuàn zhè tiáo lù yǒu jìntóu

wǒ jiāng fēi chū zhè piàn yǔzhòu

wǒ de qīngchūn bù wéi ài ér huó

zhǐ xiǎng wèi mèngxiǎng pīnbó

wúfǎ tíng zhù bēnpǎo jiǎobù

xièxiè nǐ wèi wǒ jiāyóu

wǒ de mèngxiǎng méi nà me chénzhòng

zhǐ xiǎng ràng zìjǐ gǎndòng

wǒ cuòguò de yǐjīng luòmù

jiù ràng tāmen zài shēnhòu wèi wǒ jiāyóu

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Hà Khiết

Video Hà Khiết

Thêm
Hủy