Sơn Thị Hiền

Duyên Quê

-

Sơn Thị Hiền

,

Nguyễn Quang

Sáng tác: Hoàng Thi Thơ

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Duyên Quê

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Sơn Thị Hiền