Nhất Vũ

Duyên Trời Phận Do Mình

-

Nhất Vũ

Sáng tác: Nhất Vũ

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

Lời bài hát Duyên Trời Phận Do Mình

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Nhất Vũ

Video Nhất Vũ

Thêm
Hủy