Phương Nhung

Em Từng Nói Anh Từng Tin

-

Phương Nhung

,

Vincent

Sáng tác: Vincent

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát Em Từng Nói Anh Từng Tin

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Phương Nhung

Thêm
Hủy