Nguyễn Phương Thanh

Giã Bạn Đêm Trăng

-

Nguyễn Phương Thanh

Sáng tác: Nguyễn Việt Bình

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Giã Bạn Đêm Trăng

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Nguyễn Phương Thanh

Thêm
Hủy