Long Phiêu Phiêu

风说你要来/ Gió Nói Em Phải Đến

-

Long Phiêu Phiêu

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 风说你要来/ Gió Nói Em Phải Đến

风说你要来
我把那窗儿开
让缕缕琴音让幽幽花香
随着那风儿来
是谁送给我
那片小小的花蕊
印在我的心扉
是谁为我唱
那首古老的情歌
叫我整夜不能睡
风说你要来
我把那窗儿开
让缕缕琴音让幽幽花香
随着那风儿来
风说你要来
我把那窗儿开
让缕缕琴音让幽幽花香
随着那风儿来
是谁送给我
那片小小的花蕊
印在我的心扉
是谁为我唱
那首古老的情歌
叫我整夜不能睡
风说你要来
我把那窗儿开
让缕缕琴音让幽幽花香
随着那风儿来
风说你要来
我把那门儿开
让你的微笑让你的风采
随着那风儿来
是谁送给我
那片小小的花蕊
印在我的心扉
是谁为我唱
那首古老的情歌
叫我整夜不能睡
风说你要来
我把那门儿开
让你的微笑让你的风采
随着那风儿来

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Long Phiêu Phiêu