Crayon Pop

HaPaTaKa

-

Crayon Pop

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hàn Quốc

Lời bài hát HaPaTaKa

거 거 꾸로꾸로
거 거 거꾸로
(Up side down)
다 다 다 뒤집어버려
(up down)
다 다 다 뒤집어버려
아래위로 Shake you Shake you, Move
뒤집어봐 Shake it Shake it
Up side Down
다 다 다 뒤집어버려 (Up Down)
다 다 다 뒤집어버려
Hey 쪼끔 다른 노래로
모두 웃게 만들고
쪼끔 다른 춤으로
모두 함께 놀아봐
팝 팝 크레용팝
와다다다다다
거꾸로꾸로 불러
거꾸로꾸로 불러
다 뒤집어서 하파타카 차자사바
마라다나가로 불러 거꾸로 불러
하파타카 차자사바 마라다나가
하파타카 차자사바 마라다나가
하파타카 차자사바 마라다나가로
불러 거꾸로 불러 라라
Up side Down 다 뒤집어버려(Say)
Up side Down 다 뒤집어버려(Hey)
Up side Down 다 뒤집어버려(Say)
Up side Down 다 뒤집어봐 Up Side Down
다 다 다 뒤집어버려 (Up Down)
다 다 다 뒤집어버려
아래위로 Shake you Shake you, Move
뒤집어봐 Shake it Shake it Up side Down
자 달려볼자 와다다다다다
거꾸로꾸로 불러 거꾸로꾸로 불러
다 뒤집어서 하파타카 차자사바
마라다나가로 불러 거꾸로 불러
하파타카 차자사바 마라다나가
하파타카 차자사바 마라다나가
하파타카 차자사바 마라다나가로
불러 거꾸로 불러
꼴찌부터 일등까지 쫄병부터 대장까지
아이부터 어른까지 자 가자 가자 come on
하파타카 차자사바 마라다나가
하파타카 차자사바 마라다나가
하파타카 차자사바 마라다나가로
불러 거꾸로 불러 라라
화끈하게 뒤집어 아래위로 흔들어
생각부터 바꿔라 뒤집어서 불러봐
하파타카 차자사바 마라다나가로
불러 거꾸로 불러 라라

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Crayon Pop

Video Crayon Pop