Trần Tường

藏 / Hide / Ẩn Giấu

-

Trần Tường

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 藏 / Hide / Ẩn Giấu

Xiăng bă ni hăo hăo de shoucáng
Ni de lèi quán dou jiào gei wo lai shoucáng
Tou tou de cáng zài bié rén zhăo bù dào dì făng
Ni de bei shang yóu wo lái kàng

Xiăng dài ni yi qi táo wáng
Xiăng bù gù yi qiè táo wáng
Jiù suàn yào wo tà guo yuè guang
Bù guăn sheí dou wú fă bă wo zu dăng
Táo lí shang xin xiàn chăng zhăo dào ài de shu guang

Néng bù néng bù yào bă xin wèi zhuang yăn lèi qiăn zhù dào qiang
Shì fou néng xiao să de ràng gu chan qù liú làng
Jìmò shí fáng bù shèng fáng yi zài de bài făng
Xiăng cì yiyàng bù xiăo xin jiùdìng zài xin shàng
Ni yòu hé bì miăn qiáng zì ji dú xiăng

Néng bù néng bù yào bă ài guàn shàng wo pà hei tài màn cháng
Wo míng bái nishòu le chòng shàng bi sheí dou shàng
Zòng zì jitiăn zheshuang kou liáo shang
Qing bù yào pin ming jiă zhuang yún dàn feng ging de mó yàng
Wo zhi néng xin téng ni liăn shàng de jué qiàng gù zuò jiàn qiáng

Bié gù zuò jiàn qiáng
Bié gù zuò jiàn qiáng
Bié gù zuò jiàn qiáng

Duo xi wáng ni de xin fáng xin néng fàng dào wo xin chàng
Wo huì cáng ci láo láo de shouzhù bù fàng

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Trần Tường

Video Trần Tường