Long Hồ

Hoài Cổ

-

Long Hồ

Sáng tác: Thanh Sơn

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trữ Tình

Lời bài hát Hoài Cổ

chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó cchó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó
hó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó cchó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó
hó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó cchó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó
hó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó cchó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó
hó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó cchó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó
hó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó cchó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó chó
hó chó chó chó

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Long Hồ

Video Long Hồ