f(x)

Hot Summer (Nhạc Chuông)

-

f(x)

Sáng tác: Hamlet Trương

Thể loại: Nhạc Chuông, Khác

Lời bài hát Hot Summer (Nhạc Chuông)

얼음을 깨문 입 속 와작 얼얼해
하늘은 파랗다 못해 투명해져
Hot Summer Ah Hot Hot Summer
Hot Summer Ah Hot Hot 너무 더워
Hot Summer Ah Hot Hot
Summer Hot Summer Ah
Hot Hot 이게 제 맛
Hot Hot Hot Hot Summer

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát f(x)

Video f(x)