Châu Kiệt Luân

跨時代 (Kua Shi Dai) / Vượt Thời Đại

-

Châu Kiệt Luân

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 跨時代 (Kua Shi Dai) / Vượt Thời Đại

Zhōng nì shí zhōng ér rào è wù zhēng níng de qīng cháo
wǒ qiānbēi ān jìng de yú chéng bǎo xià de wǎn dǎo
yā yì yuǎn gǔ liú cuàn de mán huāng àn hào
ér guǎn fēng qín jiàn gāo ào de shuō nà zhǐ shì zài tú láo

ào ào ào ào ào wǒ de yuè qì zài huán rào
shí dài wú fǎ táo tài wǒ bà qì
nǐ wú fǎ yù yán yīn wèi wǒ yuè xiǎn chì yuè yàn
méi yǒu jù diǎn kuà shí dài màn yán yì cháo tiān

yuè xià fú duī mó guǐ de qiǎn xiào
láng yíng fēng xiào biān xiáng shì hēi cháo
yòng gū dú qù diào yán sù de sè diào

wǒ kuà yuè guò shí dài rú shòu bān de zī tài
qín shēng huàn qǐ chén shuì de xuè mài
bù xū yào bèi chóng bài rú shòu bān de bēi āi
zhǐ wèi yǒng héng de yuè qǔ cún zài xǐng guò lái


Repeat*

Wǒ bù xū yào bèi chóng bài wǒ bù xū yào bèi chóng bài
wǒ kuà yuè guò shí dài rú shòu bān de zī tài
qín shēng huàn qǐ chén shuì de xuè mài
bù xū yào bèi chóng bài rú shòu bān de bēi āi
zhǐ wèi yǒng héng de yuè qǔ cún zài xǐng guò lái

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Châu Kiệt Luân

Video Châu Kiệt Luân