Châu Kiệt Luân

蘭亭序 (Lan Ting Xu) / Lan Đình Tự

-

Châu Kiệt Luân

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 蘭亭序 (Lan Ting Xu) / Lan Đình Tự

Lántíng líntiè hángshū rú xíngyúnliúshuǐ
Yuè xià mén tuī xīnxì rú nǎi jiǎobù suì
Mángbùdié qiānnián bēi yì tà què nán tà nǎi dì měi
Zhēnjì jué zhēnxīn néng gěi shuí

Mùdí héngchuī huángjiǔ xiǎocài yòu jǐ dié
Xīyáng yúhuī rú nǎi de xiūqiè shì zuì
Móběn yì xiě ér mò xiāng bù tuì yǔ nǎi gòng liú yúwèi
Yīxíng zhūshā dàodǐ quānle shuí

Wúguān fēngyuè wǒ tí xù děng nǎi huí
Xuán bǐ yī jué nà àn biān làng qiān dié
Qíng zì hé jiě zěn luòbǐ dōu bùduì
Ér wǒ dú quē nǎi yīshēng de liǎojiě

Wúguān fēngyuè wǒ tí xù děng nǎi huí
Xuán bǐ yī jué nà àn biān làng qiān dié
Qíng zì hé jiě zěn luòbǐ dōu bùduì
Ér wǒ dú quē nǎi yīshēng de liǎojiě

Wúguān fēngyuè wǒ tí xù děng nǎi huí
Xuán bǐ yī jué nà àn biān làng qiān dié
Qíng zì hé jiě zěn luòbǐ dōu bùduì
Dú quē nǎi yīshēng liǎojiě

Tánzhǐ suìyuè qīngchéng qǐngkè jiān yānmiè
Qīng shíbǎn jiē huímóu yīxiào nǎi wǎnyuē
Hènle méi nǎi yáotóu qīng tàn shuí ràng nǎi cùzhe méi
Ér shēnguī tú liú yānzhī wèi

Rén yàn nán fēi zhuǎnshēn yīpiē nǎi qín lèi
Jū yī bǎ yuè shǒu lǎn huíyì zěnme shuì
Yòu zěnme huì xīnshì mì fèng xiùhuāxié zhēn zhēn yuànduì
Ruò huā yuàn dié nǐ huì yuànzhe shuí

Wúguān fēngyuè wǒ tí xù děng nǎi huí
Xuán bǐ yī jué nà àn biān làng qiān dié
Qíng zì hé jiě zěn luòbǐ dōu bùduì
Ér wǒ dú quē nǎi yīshēng de liǎojiě

Wúguān fēngyuè wǒ tí xù děng nǎi huí
Shǒushū wúkuì wú jù rénjiān shìfēi
Yǔ dǎ jiāo yè yòu xiāoxiāole jǐ yè
Wǒ děng chūnléi lái tíxǐng nǎi ài shuí

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Châu Kiệt Luân

Video Châu Kiệt Luân