Đai Thuyên

悟空 (Live) / Ngộ Không

-

Đai Thuyên

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 悟空 (Live) / Ngộ Không

Yuè jiàn xīnghé, zhǎng lù mànmàn.
Fēng yān cán jǐn, dú yǐng lánshān.
Shuí jiào wǒ shēnshǒu bùfán, shuí ràng wǒ ài hèn liǎngnán.
Dào hòulái, gānchángcùnduàn.

Huàn shì dāngkōng, ēnyuàn xiū huái,
shě wù lí mí, liù chén bù gǎi
qiě nù qiě bēi qiě kuáng zāi, shì rén shì guǐ shì yāoguài,
bùguò shì, xīn yǒu mó zhài.

Jiào yīshēng fózǔ, huítóu wú àn.
Guì yīrén wéi shī, shēngsǐ wúguān.
Shàn è fúshì zhēn jiǎ jiè, chényuán sàn jù bù fēnmíng, nán duàn!

Wǒ yào zhè tiě bàng yǒu hé yòng,
wǒ yǒu zhè biànhuà yòu rúhé,
háishì bù'ān, háishì dī chóu
jīn gū dāngtóu, yù shuō hái xiū

wǒ yào zhè tiě bàng zuì wǔ mó
wǒ yǒu zhè biànhuà luàn mí zhuó
tà suì líng xiāo, fàngsì jié'ào
shì è dào xiǎn, zhōngjiù nán táo

zhè yī bàng, jiào nǐ huīfēiyānmiè

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Đai Thuyên