Cao Minh Huy

Lời Hứa Dối Gian

-

Cao Minh Huy

Sáng tác: Cao Minh Huy

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

Lời bài hát Lời Hứa Dối Gian

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Cao Minh Huy

Video Cao Minh Huy

Thêm
Hủy