Nguyễn Phương Thanh

Lời Quê

-

Nguyễn Phương Thanh

Sáng tác: Ngọc Thịnh

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Lời Quê

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Nguyễn Phương Thanh

Thêm
Hủy