Ngải Kính

Made In China

-

Ngải Kính

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát Made In China

I’M MADE IN CHINA 很多人来过中国
I’M MADE IN CHINA 很多人没有来过
I’M MADE IN CHINA 中国地方辽阔 辽阔
I’M MADE IN CHINA 这里人口很多很多
I’M MADE IN CHINA 他们说中国很落后 很落后
I’M MADE IN CHINA 他们说中国进步了进步了....
我在这里成长生活 理想被现实猛烈的撕扯
当我离开这里回头看看 我才发现原来我很爱国
我爱你 中国 我爱你 中国
母亲啊 我不能选择
尽管你还不够好
我不愿做你的逃兵
可我注定成不了英雄
我不想牺牲 英雄 我不想牺牲
I’M MADE IN CHINA
传统的观念不要束缚我
I’M MADE IN CHINA
历史的沉重也不敢忽略
I’M MADE IN CHINA
我该未你做点儿什么
I’M MADE IN CHINA
我该为你做些什么了
I’M MADE IN CHINA
在我的眼里有一个新的世界
I’M MADE IN CHINA
在我的眼里有一个 真实的世界.....世界...
I’M MADE IN CHINA 在我的眼里有一个新的世界
于是我呼唤 I’M MADE IN CHINA
在我的眼里有一个真实的世界
于是我告诉你她的颜色 她的颜色 她的颜色她的颜色....
I’M MADE IN CHINA I’M MADE IN CHINA ....

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Ngải Kính