Phùng Đề Mạc

Một Triệu Khả Năng (一百万个可能)

-

Phùng Đề Mạc

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát Một Triệu Khả Năng (一百万个可能)

幽静窗外满地片片寒花
一瞬间永恒的时差
窝在棉被里
倾听踏雪听沉默的声音
飘雪藏永恒的身影
雪树下等你
在一瞬间
有一百万个可能
该向前走
或者继续等
这冬夜里
有百万个不确定
渐入深夜
或期盼天明
云空的泪
一如冰凌结晶了
成雪花垂
这一瞬间
有一百万个可能
窝进棉被
或面对寒冷
幽静寒风吹来一缕声音
一瞬间
看着你走近
暖了我冬心
倾听踏雪听沉默的声音
飘雪藏永恒的身影
雪树下等你
在一瞬间
有一百万个可能
该向前走
或者继续等
这冬夜里
有百万个不确定
渐入深夜
或期盼天明
云空的泪一如冰凌结晶了
成雪花垂
这一瞬间
有一百万个可能
窝进棉被或面对寒冷
啊...
呜...
那晚上会是哪个瞬间
说好的爱会不会改变
而你让我徘徊在千里之外
Yeah 我等待好久 baby
突然间那是哪个瞬间
你终于出现就是那个瞬间

在一瞬间有一百万个可能
该向前走或者继续等
这深夜里有百万个不确定
渐入冬林或走向街灯
云空的泪
一如冰凌结晶了
成雪花垂
这一瞬间
有一百万个可能
暖这冬心
或面对寒冷
该向前走
或者继续等
渐入冬林或走向街灯
窝进棉被或面对寒冷
暖这冬心或面对寒冷

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Phùng Đề Mạc