Hoàng Mai Trang

Mục Liên Cứu Mẹ

-

Hoàng Mai Trang

Sáng tác: Huệ Trí

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trữ Tình

Lời bài hát Mục Liên Cứu Mẹ

Đức Thế Tôn từ bi xin chứng cho tâm thành
Thương mẫu thân đoạ đày, chịu ngục hình khổ đau triền miên
Vô Gián nơi A Tỳ linh hồn người đớn đau ngày đêm.

Thương mẹ hiền đoạ đày bao ngày đói khát
Bát cơm thâm tình, lòng con hiếu xin dâng
Để cho mẫu thân no lòng nhưng nào ngờ có ăn được đâu
Cơm đưa chưa tới miệng đà hoá thành lửa than còn đâu.

Lòng con đau đớn xót xa, biết sao đáp đền thâm ân
Cúi xin đức Phật từ bi ban pháp Phật nhiệm mầu huyền vi
Cứu mẹ thoát A Tỳ khổ đau.

Ơi hỡi Mục Kiền Liên, ta cảm thương cho người
Đây pháp Vu Lan bồn, đạo nhiệm mầu cứu cho mẹ cha
Ta thuyết cho muôn người cùng thực hành báo ân mẹ cha.

Vu Lan bồn chính là ngày rằm tháng bảy
Chư tăng hội về, mười phương oai đức vô biên
Hãy mau chí tâm cúng dường và nguyện nhờ phước ơn mười phương
Cứu cho mẫu thân của người thoát A Tỳ khổ đau cầm giam.

Nhờ công ơn đức Thế Tôn, mẫu thân sanh về Thiên Cung
Sống nơi cõi Trời an vui, thoát A Tỳ ngục hình khổ đau
Vu Lan bồn nhiệm mầu huyền vi.

Ơn sinh thành vô vàn, vô vàn to lớn
Sánh như biển trời, lòng con ghi nhớ ai ơi
Giữ cho hiếu ân vuông tròn, luôn phụng thờ kính yêu mẹ cha
Đêm đêm thắp nhang nguyện cầu cha mẹ hiền sống lâu cùng con.

Còn khi cha mẹ mất đi, chấp tay lạy cầu mười phương
Cứu cho linh hồn mẹ cha, thoát qua đoạ đày khổ đau
Vãng sanh về A Di Đà Tây phương
Như Đức Mụ Kiền Liên cứu mẹ thoát A Tỳ khổ đau.

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Hoàng Mai Trang

Video Hoàng Mai Trang

Thêm
Hủy