Dương Mịch

如果爱老了 / Nếu Tình Yêu Già Đi

-

Dương Mịch

,

Lưu Khải Uy

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 如果爱老了 / Nếu Tình Yêu Già Đi

Yòng shālòu shèng mǎn yībēi wēnróu
ràng shíguāng gēngdié duījī nà ài de shāqiū
Jìng wěn nǐ shuāngmóu fā xiāng fúdòng mùguāng qīngróu

Zhè bēi jiǔ yùnniàngle duōjiǔ
Cǎixié chen lù róng níng zài xīngguāng de jìntóu
Àiqíng cóng jīngyíng tītòu chéndiàn dào nónghòu
Yào wǒmen yīqǐ sī shǒu
*Rúguǒ àiqíng lǎo qùle yǐhòu
nà jìngtóu huáguò wǒmen cānglǎo de yánróng
Dài fēnghuāxuěyuè huà zuò yín sī pán liú
wǒmen hái shízhǐ jǐn kòu xiāng yōngzhe hǎo ma

*Rúguǒ àiqíng lǎo qùle yǐhòu
wǒ bù gǎn yǒu tài duō shēqiú
zhǐ xiǎng yòngxīn qù zhèngmíng yǒngjiǔ
Duōnián hòu hái chàng zhè shǒu gē fā mì duō lài duō

Yòng shālòu shèng mǎn yībēi wēnróu
ràng shíguāng gēngdié duījī nà ài de shāqiū
Jìng wěn nǐ shuāngmóu fā xiāng fúdòng mùguāng qīngróu

Zhè bēi jiǔ yùnniàngle duōjiǔ
cǎixié chen lù róng níng zài xīngguāng de jìntóu
àiqíng cóng jīngyíng tītòu chéndiàn dào nónghòu
yào wǒmen yīqǐ sī shǒu

Rúguǒ àiqíng lǎo qùle yǐhòu
Nà jìngtóu huáguò wǒmen cānglǎo de yánróng

Dài fēnghuāxuěyuè huà zuò yín sī pán liú
Wǒmen hái shízhǐ jǐn kòu xiāng yōngzhe hǎo ma

*Rúguǒ àiqíng lǎo qùle yǐhòu
[03:35:10] Wǒ bù gǎn yǒu tài duō shēqiú
[03:40.62] Zhǐ xiǎng yòngxīn qù zhèngmíng yǒngjiǔ
[3 Diǎn 45 fēn 24 miǎo] duōnián hòu hái chàng zhè shǒu gē fā mì duō lài duō

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Dương Mịch

Video Dương Mịch

Thêm
Hủy