Khánh Hưng

Ngàn Năm Vẫn Đợi

-

Khánh Hưng

Sáng tác: Nhạc Ngoại Lời Việt

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

Lời bài hát Ngàn Năm Vẫn Đợi

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Khánh Hưng

Video Khánh Hưng