Tạ Đình Phong

开放日 (新古惑仔之少年激斗篇主题曲)/ Ngày Khai Phóng

-

Tạ Đình Phong

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 开放日 (新古惑仔之少年激斗篇主题曲)/ Ngày Khai Phóng

体温 高不高 讲不讲都知道
一起好不好 如何形容全套
灵魂完完全全背弃了你是受死
眉头完完全全皱向了你是妒忌
神情完完全全扑向了你是想你
完全无遗留 我爱你没禁忌
秘密 秘密有什麽秘密
证实 爱念如何漫长怎证实
秘密 秘密有什麽证物
已尽快投入如何辩场 开放日
体温 高不高 讲不讲都知道
一起好不好 如何形容全套
明明无无聊聊也要见你为什麽
明明时时常常挂透了你受折磨
明明吟吟沉沉说我放弃下一个
无情情投明 弃了暗是我傻
秘密 秘密有什麽秘密
证实 爱念如何漫长怎证实
秘密 秘密有什麽证物
已尽快投入如何辩场 开放日
明明无无聊聊也要见你为什麽
明明时时常常挂透了你受折磨
明明吟吟沉沉说我放弃下一个
无情情投明 弃了暗是我傻
秘密 秘密有什麽秘密
证实 爱念如何漫长怎证实
秘密 秘密有什麽证物
已尽快投入如何辩场 开放日
想得多麽蠢 方可彼此相信
猜得多麽准 才能完全言中
一丝都不挂 可否减轻欺诈
声音多沙哑 才能完全溶化
秘密 秘密有什麽秘密
证实 爱念如何漫长怎证实
秘密 秘密有什麽证物
已尽快投入如何辩场 开放日
秘密 秘密有什麽秘密
证实 爱念如何漫长怎证实
秘密 秘密有什麽证物
已尽快投入如何辩场 开放日

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Tạ Đình Phong

Video Tạ Đình Phong

Thêm
Hủy