Viên Phụng Anh

从前有一些人/ Ngày Xưa Có Một Số Người

-

Viên Phụng Anh

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 从前有一些人/ Ngày Xưa Có Một Số Người

不要强逼我话"独爱你"
转 把你与他相对比
自 为何还要常常讲起
音 是他常常教我忆起
魁 可以说声"我实在爱你"(就像希冀)
网 并无别的可以比
i 可笑往昔我实在有过(多迷离)
n 有着某些知己
k 原来有一些人
u 曾一起相处不免别有趣味
i 从前还未知有你
· 如知有你便没那传奇
c 从前那一些人
o 如今都舍弃怎会令你妒忌
m 谁人从没些过去
 如跟我相爱
 自今天开始旧事尽放弃
 MUSIC----------------
 不要再逼我话"独爱你"
 把你与他相对比
 为何还要常常讲起
 是他常常教我忆起
 可以说声"我实在爱你"(就像希冀)
 并无别的可以比
 可笑往昔我实在有过(多少迷)
 有着某些知己
 原来有一些人
 曾一起相处不免别有趣味
 从前还未知有你
 如知有你便没那传奇
 从前那一些人
 如今都舍弃怎会令你妒忌
 谁人从没些过去
 如跟我相爱
 自今天开始我便独爱你

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Viên Phụng Anh

Thêm
Hủy