Ngô Tử Hàm

世界上最伤心的人/ Người Đau Khổ Nhất Trên Thế Gian

-

Ngô Tử Hàm

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 世界上最伤心的人/ Người Đau Khổ Nhất Trên Thế Gian

曾经梦想我们的爱是天堂
不顾一切跟你飞翔
我以为把一生的爱都用光
就能够地老天荒
千辛万苦伤痕累累恋着你
只换来一句请原谅
我要的地久天长都成奢望
不如将自己埋葬
我就是世界上最伤心的人
我也是世界上最爱你的人
我爱的很疲惫
我爱的很狼狈
这辈子爱的梦想被你撕碎
我就是世界上最伤心的人
我也是世界上最爱你的人
我的心为你醉
我的心为你碎
这辈子我都不会再去爱别人
千辛万苦伤痕累累恋着你
只换来一句请原谅
我要的地久天长都成奢望
不如将自己埋葬
我就是世界上最伤心的人
我也是世界上最爱你的人
我爱的很疲惫
我爱得很狼狈
这辈子爱的梦想被你撕碎
我就是世界上最伤心的人
我也是世界上最爱你的人
我的心为你醉
我的心为你碎
这辈子我都不会再去爱别人
我就是世界上最伤心的人
我也是世界上最爱你的人
我爱的很疲惫
我爱得很狼狈
这辈子爱的梦想被你撕碎
我就是世界上最伤心的人
我也是世界上最爱你的人
我的心为你醉
我的心为你碎
这辈子我都不会再去爱别人

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Ngô Tử Hàm

Thêm
Hủy