Vũ Đặng Quốc Việt

Người Và Tôi

-

Vũ Đặng Quốc Việt

Sáng tác: Vũ Đặng Quốc Việt

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

Lời bài hát Người Và Tôi

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Vũ Đặng Quốc Việt

Thêm
Hủy