Hùng Thanh

Nguyện Về Cõi Phật A Di Đà

-

Hùng Thanh

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Nguyện Về Cõi Phật A Di Đà

Sáng tác: Cao Tâm
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật

Bốn tám lời nguyện rộng khắp thế gian
Ở Tây phương, có 1 nước Phật hiệu A Di Đà
Nay con xin nguyện
Nguyện tinh tấn tu hành
Đi đứng nằm ngồi, niệm Phật A Di Đà
Xin phát nguyện lành niệm Phật A Di Đà
Con hướng nguyện về Cực Lạc A Di Đà

Nguyện 1 lòng tin thế giới Cực Lạc
Nguyện được vãng sanh thế giới Cực Lạc
Chín phẩm sen vàng trông chờ như mẹ trông con
Hoa khai kiến Phật ngộ bất sanh bất diệt
Đồng hành chư Đại Bồ Tát cùng làm bạn lữ.

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Hùng Thanh

Video Hùng Thanh