Trường Vũ

我的快乐悲伤/ Niềm Vui Và Nỗi Buồn Của Tôi

-

Trương Vũ

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 我的快乐悲伤/ Niềm Vui Và Nỗi Buồn Của Tôi

你将悲伤都写在脸上
一点也不隐藏
在我最爱你的时候
你总是远远望
望著天 望著海洋
望著山 望著远方
望你心中从不让我知道的方向
你说快乐都留在过往
不要再多想
你说离开能让我成长
不理我的孤单
那些夜晚突然漫长
我的心还在盼望
那是玩笑还是让我惊慌的试探
我的快乐悲伤
只要一点点的回应
难道都勉强
换作你怎么想
有你无我的爱情
有没有希望
未来会怎么样
真心该不该
能不能留在你身上
我想我有答案
又何必匆匆忙忙
急著想把你遗忘
你将悲伤都写在脸上
一点也不隐藏
在我最爱你的时候
你总是远远望
望著天 望著海洋
望著山 望著远方
望你心中从不让我知道的方向
你说快乐都留在过往
不要再多想
你说离开能让我成长
不理我的孤单
那些夜晚突然漫长
我的心还在盼望
那是玩笑还是让我惊慌的试探
我的快乐悲伤
只要一点点的回应
难道都勉强
换作你怎么想
有你无我的爱情
有没有希望
未来会怎么样
真心该不该
能不能留在你身上
我想我有答案
又何必匆匆忙忙
急著想把你遗忘
我的快乐悲伤
只要一点点的回应
难道都勉强
换作你怎么想
有你无我的爱情
有没有希望
未来会怎么样
真心该不该
能不能留在你身上
我想我有答案
又何必匆匆忙忙
急著想把你遗忘

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Trương Vũ

Video Trương Vũ