Huỳnh Lợi

Ôi Một Thời Chiến Tranh

-

Huỳnh Lợi

Sáng tác: Hoài Tố Hạnh

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Cách Mạng

Lời bài hát Ôi Một Thời Chiến Tranh

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Huỳnh Lợi

Thêm
Hủy