Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng Chúc Tết 2014

-

Ông Cao Thắng

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại:

Lời bài hát Ông Cao Thắng Chúc Tết 2014

Năm mới đến
Chúc luôn hoang hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra hi hỉ
Tình yêu hỏa chiến
Vạn sự như ý
Luôn cười hi hỉ
Cung hỉ Cung hỉ

Năm mới đến
Chúc luôn hoang hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra hi hỉ
Tình yêu hỏa chiến
Vạn sự như ý
Luôn cười hi hỉ
Cung hỉ Cung hỉ

Năm mới đến
Chúc luôn hoang hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra hi hỉ
Tình yêu hỏa chiến
Vạn sự như ý
Luôn cười hi hỉ
Cung hỉ Cung hỉ

Năm mới đến
Chúc luôn hoang hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra hi hỉ
Tình yêu hỏa chiến
Vạn sự như ý
Luôn cười hi hỉ
Cung hỉ Cung hỉ


Năm mới đến
Chúc luôn hoang hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra hi hỉ
Tình yêu hỏa chiến
Vạn sự như ý
Luôn cười hi hỉ
Cung hỉ Cung hỉ

Năm mới đến
Chúc luôn hoang hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra hi hỉ
Tình yêu hỏa chiến
Vạn sự như ý
Luôn cười hi hỉ
Cung hỉ Cung hỉ

Năm mới đến
Chúc luôn hoang hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra hi hỉ
Tình yêu hỏa chiến
Vạn sự như ý
Luôn cười hi hỉ
Cung hỉ Cung hỉ

Năm mới đến
Chúc luôn hoang hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra hi hỉ
Tình yêu hỏa chiến
Vạn sự như ý
Luôn cười hi hỉ
Cung hỉ Cung hỉ

Năm mới đến
Chúc luôn hoang hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra hi hỉ
Tình yêu hỏa chiến
Vạn sự như ý
Luôn cười hi hỉ
Cung hỉ Cung hỉ

Năm mới đến
Chúc luôn hoang hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra hi hỉ
Tình yêu hỏa chiến
Vạn sự như ý
Luôn cười hi hỉ
Cung hỉ Cung hỉ

Năm mới đến
Chúc luôn hoang hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra hi hỉ
Tình yêu hỏa chiến
Vạn sự như ý
Luôn cười hi hỉ
Cung hỉ Cung hỉ

Năm mới đến
Chúc luôn hoang hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra hi hỉ
Tình yêu hỏa chiến
Vạn sự như ý
Luôn cười hi hỉ
Cung hỉ Cung hỉ

Năm mới đến
Chúc luôn hoang hỉ
Sức khỏe bền bỉ
Công danh hết ý
Tiền vào bạc tỉ
Tiền ra hi hỉ
Tình yêu hỏa chiến
Vạn sự như ý
Luôn cười hi hỉ
Cung hỉ Cung hỉ

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Ông Cao Thắng

Video Ông Cao Thắng

Thêm
Hủy