Jewelry

Pass

-

Jewelry

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hàn Quốc

Lời bài hát Pass

Hey boy Don't push your luck
Don't push your luck
Don't push your luck
이젠 Pass 너는 Pass
참을만큼 참았단 말야
답답해 지루해
부탁해 제발 꺼져버려
늘 네 기준에 날 맞추고
se se se se Set
한심한 눈으로 날 보고
c c c c c See
따분한 Derby match
따뜻한 말은 없지
이럴바엔 이제 그만
Break it up Break it down
그게 사랑이라고 착각하지마
U must be out of your mind
U must be out of your mind
널 보면 숨 쉴 수가 없어 정말
이게 사랑은 아닌듯 해
이젠 Pass 너는 Pass
참을만큼 참았단 말야
답답해 지루해
부탁해 제발 꺼져버려
난 항상 Freely Freely
Lovely Lovely
but Picky Picky
e oh e oh e oh e
넌 Boring Boring Ugly Ugly
but Cocky Cocky
e oh e oh e oh e
영원히 날 가둬 놓으려 했니
la la la la la Lock
아님 내가 싫어졌던 거니
lo lo lo lo lo Low
뻔뻔한 Fussy manner
기가 막힌 Scandal
이럴바엔 이제 그만
Break it up Break it down
네가 전부일거라 믿고 있었니
U must be crazy now
U must be crazy now
절대 딴 데 가지 못 할 것 같니
착각도 너처럼 뻔뻔해 해
이젠 Pass 너는 Pass
참을만큼 참았단 말야
답답해 지루해
부탁해 제발 꺼져버려
난 항상 Freely Freely
Lovely Lovely
but Picky Picky
e oh e oh e oh e
넌 Boring Boring
Ugly Ugly but Cocky Cocky
e oh e oh e oh e
클럽엔 왜 가 일찍 들어가
짧은 옷 입지마
What's gotten into U
바람피지 말란 말
너만 바라보란 말
내가 니꺼라는 말
I think I'll pass
이젠 Pass 너는 Pass
참을만큼 참았단 말야
답답해 지루해
부탁해 제발 꺼져버려
이젠 Pass 너는 Pass
참을만큼 참았단 말야
답답해 지루해
부탁해 제발 꺼져버려
e oh e oh e oh e
e oh e oh e oh e
e oh e oh e oh e

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Jewelry

Video Jewelry